PHOTO

  • LIVE SURGERY GASTRIC CANCER TERNI

 

 

 

  • Department of General Surgery, Jinling Hospital, Medical School, Nanjing University

 

  • FIRST CHINA ERAS CONGRESS (Nanjing, July 10-12, 2015)

 

  • Department of Surgery, Shanghai RuiJin Hospital, Shanghai Minimally Invasive Surgery Center , Shanghai JiaoTong University School of Medicine.

 

  • ACOI Congress on Gastric Cancer - Arezzo May 8th, 2015

 

  • Qingdao International Forum

 

  • Prof. Changming Huang, Dr. Jian-xian Lin Department of Gastric Surgery Fujian Medical University Union Hospital

 

  • 15th World Congress of Endoscopic Surgery – WCES 2016 November 9 – 12, 2016. Shanghai – Suzhou, China